Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, January 9, 2018

Download Windows Server 2008, 2008 R2

Download Windows Server 2008 R2

Cấu hình cài đặt
Phần cứng / Cấu hình
Tối thiểu
Đề nghị
Tối ưu
Bộ nhớ RAM
512MB
1GB
2GB
Bộ vi xử lý
1Ghz
2Ghz
3Ghz
Ổ cứng (trống)
10GB
40GB
80GB
Download
1. Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)
File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
Languages: English
SHA1: D3FD7BF85EE1D5BDD72DE5B2C69A7B470733CD0A
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

2. Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1, VL Build (x64)
File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_vl_build_x64_dvd_617403.iso
Languages: English
SHA1: 7E7E9425041B3328CCF723A0855C2BC4F462EC57
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

3. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, and Web with Service Pack 1 Debug/Checked Build (x64)
File Name: en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_debug_checked_build_x64_dvd_619600.iso
Languages: English
SHA1: B525BA6B34C7F3701907AE7FAE70D244B5591B70
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

4. Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x64)
File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x64_dvd_342336.iso
Languages: English
SHA1: 34C7D726C57B0F8B19BA3B40D1B4044C15FC2029
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

5. Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x86)
File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x86_dvd_342333.iso
Languages: English
SHA1: 49D0D6917C1256FE81048D414FA473BBC76A8724
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

6. Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)
File Name: en_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_without_hyper-v_sp2_x64_dvd_342337.iso
Languages: English
SHA1: 8B0F5C7D3D0113B9AAA384C341A5AE70D90C6226
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

7. Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x86)
File Name: en_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_without_hyper-v_sp2_x86_dvd_342334.iso
Languages: English
SHA1: 7002031C61008F31D22E483224FA980B27159B42
                                                              Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.