Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, January 2, 2018

Download Autodesk Revit 2018 Full

Download Autodesk Revit 2018 Full

Revit là phần mềm được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Autodesk – một phần mềm mạnh mẽ hỗ trợ cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng. Revit được xây dựng đặc biệt cho Building Information Modeling (BIM), trao quyền cho các chuyên gia thiết kế và xây dựng những ý tưởng từ ý tưởng đến xây dựng với một cách tiếp cận dựa trên mô hình phối hợp và nhất quán. Revit là một ứng dụng duy nhất mà bao gồm các tính năng cho thiết kế kiến ​​trúc, MEP và kỹ thuật kết cấu và xây dựng.

Cấu hình tối thiểu cài đặt Revit 2018
Operating System ¹
Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit:
Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium

Microsoft Windows 8.1 64-bit:
Enterprise, Pro, or Windows 8.1

Microsoft Windows 10 64-bit:
Enterprise, or Pro
 
CPU Type
Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products will use multiple cores for many tasks, using up to 16 cores for near-photorealistic rendering operations. 
Memory
4 GB RAM
Video Display
1280 x 1024 with true color
Video Adapter
Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3.
A list of certified cards can be found on the Autodesk Certified Hardware page.
Disk Space
5 GB free disk space

Download
                                                             64Bit (Tải cả 3 Part)
                                                             Link Fshare
                                                             Part 1 | Part 2 | Part 3
                                                             Link Max Speed
                                                             Part 1 | Part 2 | Part 3
                                                             Link dự phòng
                                                             Part 1 | Part 2 | Part 3

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.