Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, January 2, 2018

Download Autodesk Inventor 2018 Full

Download Autodesk Inventor 2018 Full

AutoDesk Inventor là phần mềm nổi tiếng của ông hoàng Autodesk được xây dựng với công nghệ thích nghi cùng với các khả năng mô hình hóa solid, sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế cơ khí 3D và mỹ thuật công nghiệp.
Yêu cầu hệ thống tối thiểu cài đặt  Autodesk Inventor 2018
Operating System ¹
·         64-bit Microsoft® Windows® 10
·         64-bit Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
·         64-bit Microsoft Windows 7 SP1
CPU Type ²
Recommended:
Intel® Xeon® E3 or Core i7 or equivalent, 3.0 GHz or greater

Minimum:
64-bit Intel or AMD, 2 GHz or faster
Memory ³
Recommended:
20 GB RAM or more

Minimum:
8 GB RAM for less than 500 part assemblies
Disk Space
Installer plus full installation: 40 GB
Graphics
Recommended:
Microsoft Direct3D 11® or capable graphics card or higher

Minimum:
Microsoft Direct3D 10® capable graphics card or higher

See the Certified Hardware
Display Resolution
1280 x 1024 or higher.

Recommended scaling: 100%, 125%, 150% or 200%.

Download
                                                             64Bit (Tải cả 3 Part)
                                                             Link Fshare
                                                             Part 1 | Part 2 | Part 3
                                                             Link Max Speed
                                                             Part 1 | Part 2 | Part 3
                                                             Link dự phòng
                                                             Part 1 | Part 2 | Part 3

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.