Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, January 5, 2018

Download AutoCAD 2016 Full

Download AutoCAD 2016 Full

Yêu cầu hệ thống đối với AutoCAD 2016
Hệ điều hành
·         Microsoft® Windows® 10 (yêu cầu  AutoCAD 2016 SP1 )
·         Microsoft Windows 8 / 8.1
·         Microsoft Windows 7
Loại CPU
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hoặc AMD Athlon ™ 64
Bộ nhớ
Đối với AutoCAD 2016 32bit:
·         2 GB (đề nghị 3 GB)
Đối với AutoCAD 201 64-bit:
·         4 GB (đề nghị 8 GB)
Độ phân giải màn hình
1024x768 (khuyến cáo từ 1600x1050 trở lên) với True Color
Display Card
Windows display adapter capable of 1024x768 with True Color capabilities. DirectX® 9 or DirectX 11 compliant card recommended but not required.
Không gian đĩa
6 GB
.NET Framework
.NET Framework Version 4.5
Download
                                                             32Bit
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             64Bit
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.