Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, December 27, 2017

Download MiniTool Partition Wizard Pro 10

Download MiniTool Partition Wizard Pro 10

MiniTool Partition Wizard Pro ứng dụng quản lý mạnh mẽ để làm việc với các phân vùng đĩa cứng. Với nó, bạn có thể thay đổi kích thước phân vùng, tạo phân vùng mới trên đĩa cứng, xóa và định dạng phân vùng hiện có. Các MiniTool Partition Wizard Pro hỗ trợ FAT, NTFS, EXT và Linux Swap hệ thống tập tin, và tất cả các loại đĩa cứng mà Windows nhận ra, bao gồm cả mảng RAID. Chương trình này cũng tương thích với các bảng của tiêu chuẩn MBR và GPT.
Download
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Đây là bản Portable nên tải về bạn chỉ cần xả nén sau đó chạy file PartitionWizard10Portable để khởi động phần mềm

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.