Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, December 25, 2017

Download Adobe Media Encoder CC 2018

Download Adobe Media Encoder CC 2018

Adobe Media Encoder CC 2018 là phần mềm chỉnh sửa, xử lý phim - biên tập Video chuyên nghiệp, cho phép người dùng chuyển đổi các video được tạo ra từ phần mềm cua hãng Adobe sang các định dạng khác với chất lượng Video Full HD, 4K.

Cấu hình tối thiểu:
- Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8
- Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2
- Memory:2 GB RAM
- Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant
- DirectX®:9.0c
- Hard Drive:5 GB HD space
- Sound:DirectX 9.0c–compliant
Download
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.