Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, December 25, 2017

Download Adobe Lightroom Classic CC 2018

Download Adobe Lightroom Classic CC 2018

Cấu hình cài đặt:
- Bộ xử lý: Đề xuất là Pentium 4 hoặc cao hơn.
- Hệ điều hành: Tương thích với Windows XP, Vista, 7, 8, 8,1 và 10.
- RAM: 2GB RAM hoặc cao hơn.
- Đĩa cứng: 2GB không gian miễn phí.
- Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 hoặc cao hơn.
Download
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Các bạn chú ý sự khác nhau giữa Lightroom CC 2018 với Lightroom Classic CC 2018


Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.