Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, December 25, 2017

Download Adobe Lightroom CC 2018

Download Adobe Lightroom CC 2018
Adobe Lightroom CC 2018 là bộ phần mềm xử lý ảnh của Adobe cho các nhiếp ảnh gia. Cho phép bạn xử lý và lập danh mục tất cả các hình ảnh của bạn. Làm việc với RAW, ánh xạ ảnh sang các địa điểm trên bản đồ, trình chiếu, in ấn, web chỉ là một danh sách ngắn các tính năng có sẵn trong Lightroom.

Cấu hình cài đặt
- Intel® or AMD processor with 64-bit support
- Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), or Windows 10 Version 1511 or later (64-bit)
- 4 GB of RAM (8 GB recommended)
- 1024 x 768 display
- 2 GB of available hard-disk space for program installation.
- Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.
Graphics processor acceleration requirements
- AMD: Radeon GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
- Intel: Skylake or newer GPU with DirectX 12 support.
- NVIDIA: GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
- OpenGL 3.3 and DirectX 10-capable video adapter for GPU-related functionality.
- 1 GB of Video RAM (VRAM). 2 GB of dedicated VRAM (4 GB recommended) for large, high-resolution monitors, such as 4K- and 5K-resolution monitors.
Download
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Các bạn chú ý sự khác nhau giữa Lightroom CC 2018 với Lightroom Classic CC 2018

    Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

    2 comments:

    Note: Only a member of this blog may post a comment.