Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, December 26, 2017

Download Adobe InDesign CC 2018

Download Adobe InDesign CC 2018

Adobe InDesign CC 2018 tạo nên những trang văn bản tuyệt đẹp cho máy in, tablet và các loại màn hình khác. Ứng dụng sử dụng công cụ Adaptive Design Tools để tạo nên các layout có chủ ý với giao diện đẹp, thích hợp trên nhiều kích thước trang, hướng và thiết bị trong khi duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Các tính năng chính của Adobe InDesign:
- Thiết kế in ấn, dàn trang
- Thiết kế đồ họa
- Sử dụng phím tắt linh hoạt
- Hỗ trợ liên kết với các phần mềm đồ họa khác của Adobe
- Hỗ trợ nhiều định dạng file

Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8
- Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2
- Memory:2 GB RAM
- Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant
- DirectX®:9.0c
- Hard Drive:5 GB HD space
- Sound: DirectX 9.0c–compliant
Download
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.