Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, December 26, 2017

Download Adobe Illustrator CC 2018

Download Adobe Illustrator CC 2018

Adobe Illustrator CC là công cụ thiết kế đồ hoạ vector chuyên nghiệp, giúp tạo ra hình ảnh minh họa, đồ họa kĩ thuật số, nội dung trang web, video và nội dung cho thiết bị di động. Đồng thời, hệ thống Mercury Performance mới giúp đẩy nhanh hiệu quả làm việc của chương trình, đặc biệt khi xử lý các tệp định dạng lớn.

Cấu hình cài đặt:
- Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8
- Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2
- Memory:2 GB RAM
- Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant
- DirectX®:9.0c
- Hard Drive:5 GB HD space
- Sound: DirectX 9.0c–compliant
Download
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.