Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, December 26, 2017

Download Adobe Bridge CC 2018

Download Adobe Bridge CC 2018

Adobe Bridge CC 2018 là chương trình quản lý thư viện ảnh của người dùng 1 cách hiệu quả với giao diện thân thiện và trực quan giúp người dùng có thể dễ dàng làm quen và thao tác trên phần mềm. Adobe Bridge được cộng đồng người dùng Adobe đánh giá cao cả về tính năng lẫn giao diện và hỗ trợ chạy được trên tất cả các phiên bản của hệ điều hành windows.

Yêu cầu cấu hình
Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz or faster processor
Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, or Windows 10*
2 GB of RAM (8 GB recommended)
2 GB of available hard-disk space for 32-bit installation; 2.1 GB of available hard-disk space for 64-bit installation; plus additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
1024x768 display (1280x800 recommended) display with 16-bit color and 512 MB of VRAM (1 GB recommended)
OpenGL 2.0–capable system
Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.†
* October 2017 release of Bridge CC is not supported on Windows 10 version 1507.
Download
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.