Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, November 6, 2017

VMware Workstation Pro 14 Full Key

Download VMware Workstation Pro 14

Yêu cầu cấu hình

- OS: Windows 64-bit
- CPU: 1.3GHz hoặc nhanh hơn
- Memory: yêu cầu tối thiểu 2GB RAM / khuyến nghị 4GB RAM 
- VMware Workstation 14 yêu cầu CPU từ 2011 trở về sau này. Một số dòng CPU 2011,2012 không được hỗ trợ:
+ Intel Atom dựa trên kiến trúc Bonnell 2011 (Z670 / Z650; N570).
+ Intel Atom dựa trên kiến trúc Saltwell 2012 (S1200; D2700 / D2500; N2800 / N2600).
+ AMD dựa trên kiến trúc “Llano” và “Bobcat” (Hondo; Ontario, Zacate, Llano)
Download
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Keygen
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Key
                                                             YZ35U-4PED5-M881Z-87WEV-NY2XA
                                                             AF70K-DNWEQ-H8DPY-0XN7X-MCAUA

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.