Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, November 28, 2017

Microsoft Toolkit 2.6.3 Công cụ hỗ trợ Kích hoạt Windows và Office

Microsoft Toolkit 2.6.3 Công cụ hỗ trợ Kích hoạt Windows và Office

Hỗ trợ Active cả Windows và Office tất cả các phiên bản
Hỗ trợ active online và cả Offline: Nếu bạn có kết nối internet trong quá trình active sẽ là tốt nhất. Nhưng nếu bạn không có kết nối mạng, công cụ vẫn hỗ trợ bạn active Offline.
Chạy mà không cần cài đặt: Đây là bản Portable nên bạn chỉ cần mở phần mềm, active ngay mà không cần thời gian để cài đặt lên máy tính.
Download
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
================================================
Video hướng dẫn Cr@ck

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.