Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, November 15, 2017

Download WinRAR 5.50 Full Key - Phần mềm nén, giải nén hàng đầu

Download WinRAR 5.50 Full Crack - Phần mềm nén, giải nén hàng đầu
Các tính năng của WinRAR:
  • Giải nén bất kỳ tập tin nào có định dạng RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z và 7-Zip
  • Hỗ trợ tạo các file nén để lưu trữ các tập tin hoặc dữ liệu của bạn.
  • Cho phép chia nhỏ thành nhiều nén tập tin định dạng RAR hoặc zip, vv...
  • Cho phép đặt mật khẩu bảo vệ cho file nén RAR...
  • Giải nén nhanh chóng
  • Hỗ trợ nén lại các tập tin cho thật nhỏ
  • Phục hồi lỗi khi đang nén hoặc giải nén
Download

                                   1. Download WinRAR 5.50 full Key tự động kích hoạt
Được nén ở dạng Zip, bạn tải về nhấn chuột phải vào file "Winrar 5.50" sau đó chọn "Extract all" để xả nén
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                   2. Download file cài đặt WinRAR 5.50
                                                             32Bit
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             64Bit
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             File key
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.