Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, November 2, 2017

Download Photoshop CS6 Full + Portable

Download Photoshop CS6 Full + Portable
Yêu cầu hệ thống:
- Bộ xử lý: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64 trở lên.
- RAM: ít nhất 1 GB.
- Ổ cứng : phải trống 1 GB.
- Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 trở lên.
- OpenGL 2.0.
- Windows XP SP3 (Service Pack 3) hoặc Windows 7 SP1 (Service Pack 1). Adobe Creative Suite 5.5 và những ứng dụng CS6 cũng hỗ trợ Windows 8 and Windows 8.1.
Download
                                                             1. Link Bản cài đặt
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass giải nén: 123
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             2. Link Photoshop CS6 Portable
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.