Hot

Tìm kiếm Blog này

Saturday, November 4, 2017

Download Mini Windows 10 PE - Tạo USB Cứu hộ máy tính

Đây là những bản windows 10 mini (PE) được tích hợp khá nhiều công cụ khác nhau dùng để cứu hộ máy tính. Bạn có thể sử dụng chúng với các mục đích như: Cài lại windows cho PC, laptop trưc tiếp từ ổ cứng, phân chia ổ cứng, tạo các bản Ghost cho win, lướt web...
Dưới đây là một số bản Windows 10 PE khác nhau. Các bạn tải về sau đó dùng UltraISO để tạo usb cứ hộ cho máy tính. 


Download
                                                             1. Windows 10 PE (Bản số 1)
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             2. Windows 10 PE (Bản số 2)
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             3. Windows 10 PE (Bản số 3)
                                                             32Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             64Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                             Cách tạo USB boot cho Win 10PE bằng UltraISO
                                                             Link tải UltraISO 9
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
Video hướng dẫn tạo USB Boot Windows 10 PE

Hình ảnh bản số 1

Hình ảnh bản số 2

Hình ảnh bản số 3


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.