Hot

Tìm kiếm Blog này

Sunday, October 29, 2017

Download Windows Server 2016 full key

Đây là các phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại đã được Microsoft cập vào đầu tháng 1 năm 2017
DOWNLOAD
                    1. Windows Server 2016 (x64)
                    File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
                    Languages: English
                    SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
                    Link Drive
                    Link Tải 1          Link Tải 2
                    Link Fshare
                    Link Tải 1          Link Tải 2

                    2. Windows Server 2016 Essentials (x64)
                    File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
                    Languages: English
                    SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA
                    Link Drive
                    Link Tải 1          Link Tải 2
                    Link Fshare
                    Link Tải 1          Link Tải 2

                    3. Windows Storage Server 2016 (x64)
                    File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
                    Languages: English
                    SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80
                    Link Drive
                    Link Tải 1          Link Tải 2
                    Link Fshare
                    Link Tải 1          Link Tải 2

                    4. Microsoft Hyper-V Server 2016 (x64)
                    File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
                    Languages: English
                    SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
                    Link Drive
                    Link Tải 1          Link Tải 2
                    Link Fshare
                    Link Tải 1          Link Tải 2

                    Hướng dẫn Kích hoạt bằng key KMS
                    Yêu cầu máy tính được kết nối mạng
                    Windows Server 2016 Datacenter
                    1. Chạy CMD (admin)
                    2. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
                    3. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
                    4. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ato

                    Windows Server 2016 Standard
                    1. Chạy CMD (admin)
                    2. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
                    3. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
                    4. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ato

                    Windows Server 2016 Essentials
                    1. Chạy CMD (admin)
                    2. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
                    3. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
                    4. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ato

                    Windows Server 2016 Cloud Storage
                    1. Chạy CMD (admin)
                    2. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ipk QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
                    3. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
                    4. Nhập lệnh:
                    slmgr.vbs /ato

Kích hoạt thành công hay không phụ thuộc vào server kích hoạt còn hoạt động hay không, trong trường hợp Server kích hoạt không còn hỗ trợ kich hoạt thì các bạn thay server và kích hoạt lại như sau (Áp dụng cho tất cả các phiên bản):

                    1. Mở CMD (admin)
                    2. Nhập lênh: slmgr.vbs /skms 122.226.152.230
                    3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
                    Hoặc
                    1. Mở CMD (admin)
                    2. Nhập lênh: slmgr.vbs /skms kms.chinancce.com
                    3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato

Nếu kích hoạt thất bại hãy mở CMD (admin) nhập lần lượt các lệnh phía dưới sau đó khởi động lại máy và làm lại từ đầu:
                    slmgr.vbs /ckms
                    slmgr.vbs /upk
                    slmgr.vbs /cpky
                    slmgr.vbs /rilc
                    sc config wuauserv start= auto
                    net start wuauserv

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.