Hot

Tìm kiếm Blog này

Saturday, October 28, 2017

Download Photoshop CC 2017 Full

Download Photoshop CC 2017


Cấu hình máy tính cài đặt Photoshop CC 2017
- CPU mức tối thiểu là Intel® Core 2 hoặc AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz
- Hệ điều hành tương thích làMicrosoft Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, hoặc Windows 10
- 2 GB cho mức RAM tối thiểu (Mức đề nghị là 8GB) cho photoshop CC 2017
- Dung lượng ổ cứng chứa phần mềm Photoshop CC 2017 là 2.6 GB đối với bản 32 bit và 3.1 GB đối với bản 64 bit
- Màn hình hiển thị là 1024x768 mức tối thiểu (Mức yêu cầu 1280x800) với 16-bit và 512 VRAM, 2GB là mức yêu cầu
- Hệ thống OpenGL 2.0-capable
Download
                                                             64 Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             32 Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Max speed từ Adobe
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link file Cr@ck
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portable (không cần cr@ck)
                                                             64 Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             32 Bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt:
Ngắt kết nối mạng từ lúc bắt đầu cài đặt đến khi Cr@ck xong
- Cách kích hoat: Các bạn hãy copy file amtlib.dll trong mục Cr@ck (Active) chép đè vào thư mục cài đặt của PTS CC 2017 là xong.
Đường dẫn mặc định vào thư mục cài đặt PTS CC 2017:
+, Với Windows 32Bit : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017
+, Với Windows 64Bit cài PTS CC 2017 32Bit: C:\Program Files(86)\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017
+, Với Windows 64Bit cài PTS CC 2017 64Bit: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017
- Đây là Tool Cr@ck cho bạn nào cần
Link Tải 1          Link Tải 2

Tiếp đến để chắc chắn hơn thì các bạn có thể làm thêm các bước sau:
1, Vô hiệu hóa dịch vụ AdobeUpdateService: updaterstartuputility.exe
Vào Run > gõ services.msc
double-click vào dòng dịch vụ AdobeUpdateService
Tại phần Startup type -> chọn Disabled -> bấm OK

2, Vô hiệu hóa dịch vụ Adobe Genuine Software Integrity Service: AGSService.exe
Vào Run > gõ services.msc
double-click vào dòng dịch vụ Adobe Genuine Software Integrity Service
Tại phần Startup type -> chọn Disabled -> bấm OK

3, Chỉnh sửa file hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)
Copy các dòng sau đây vào file hosts và lưu lại:
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com

Bạn có thể gỡ bỏ Adobe Creative Cloud desktop nếu muốn
Dùng tool Adobe Creative Cloud Cleaner Tool
Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.